• waterpolo Residentie - jeugd
 • waterpolo Residentie - heren
 • waterpolo Residentie - dames

Onze moederverenigingen CWP, DSZ HZ ZIAN en ZCR
De startgemeenschap Waterpolo Residentie is opgericht op 1 mei 2013.
Het is een samenwerkingsverband van de waterpolo-afdelingen van de Haagse zwemverenigingen CWP, DSZ HZ ZIAN en ZCR.
De zwemverenigingen geven zwemles en organiseren ook veel andere activiteiten op zwemgebied.

 

 • CWP
  Clubgenoten Weest Paraat, opgericht in 1934
  Voor meer informatie: www.cwp.nu

 • DSZ 
  ontstaan uit DVZ, Swift en Zios, opgericht in 1973
  Voor meer informatie: www.dsz-zwemmen.nl

 • HZ ZIAN 
  Haagse Zwemvereniging ZIAN, opgericht in 1911
  Voor meer informatie: www.hzzian.nl   
 • ZCR
  Zwemclub Residentie, opgericht in 1922
  Voor meer informatie: www.zwemclubresidentie.nl

Waterpolobeleid bij Waterpolo Residentie
Gezelligheid en professionaliteit, met de ambitie om breedtesport aan te bieden aan iedereen die waterpolo wil spelen, dat kenmerkt onze vereniging.Zowel bij de dames, heren en jeugd streven wij naar de de top in de breedtesport, met behoud van onze verenigingsculturen. Die valt te omschrijven als een grote familie waar men naast de sport ook oog voor elkaar heeft. Wij kiezen er voor om onze eigen jeugd op te leiden en in te passen in de seniorenteams. Daarnaast bieden wij spelers/sters van buitenaf een open vereniging en een team dat aansluit op breedtesport-niveau.

Voor onze opleidingen, vanaf de jongste jeugd, gaan wij uit van het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB, waarbij de vaardigheden per leeftijdsgroep volgordelijk worden opgebouwd.
Om een goed en sterk fundament onder de opleiding van Waterpolo te leggen is een waterpolotraining van goede kwaliteit een absolute noodzaak. Door middel van een goede opleiding en kwalitatief goede training- en wedstrijdprogramma moeten waterpoloërs en -sters de gelegenheid krijgen de stappen te zetten naar meer vaardigheden. Talentontwikkeling is met diverse Haagse vereniging mogelijk in een samenwerkingsverband Topsport Waterpolo Den Haag. De doelstelling van het MOW van de KNZB is het bieden van een gestructureerde en inzichtelijke meerjaren opleidingsweg aan alle waterpoloërs en hun begeleiding in Nederland. Het MOW is opgebouwd uit 5 verschillende fases. Per fase is inzichtelijke gemaakt aan welke vaardigheden een sporter moet voldoen. Daarnaast biedt het MOW een handvat aan verenigingen ten aanzien van de inhoud en omvang van trainingen.
Wij streven ernaar om een herkenbare en attractieve speelwijze in alle teams te hebben, die –waar mogelijk- aansluit bij elk niveau waar men speelt. Onze technische staf stelt deze speelwijze vast.
Wij willen betrokken blijven bij de op- en uitbouw van de Talenten in de Haagse regio. Onze vereniging kan een meerwaarde bieden aan dit centrum met het leveren van talentvolle jeugd en goede trainers en begeleiders.
Waterpolospelers/sters die gezellig een balletje willen gooien en trainen zien als een gezellig samenzijn, vinden bij Waterpolo Residentie deze combinatie van wensen..
Voor meer informatie aangaande jeugdopleidingen, breedtesport activiteiten en onze deelneming in Topsport Waterpolo Den Haag kunt u zich wenden tot het secretariaat van Waterpolo Residentie.