• waterpolo Residentie - jeugd
  • waterpolo Residentie - heren
  • waterpolo Residentie - dames

Jeugdbeleid “WATERPOLO RESIDENTIE”

Waterpolo Residentie speelt als club een vooraanstaande rol als breedtesport vereniging in de Regio West van de KNZB. Alle sporters worden er in staat gesteld zich te ontwikkelen en te schitteren binnen hun mogelijkheden. Waterpolo Residentie richt zich op de groei en ontwikkeling van individuele sporters. Uitdagingen aangaan, niet opgeven bij tegenslag, omgaan met kritiek, inspanning loont, leren en geïnspireerd raken door het succes van anderen, plezier, succes, kameraadschap, samenwerken, trots op jezelf en trots op elkaar.


Dat is waar Waterpolo Residentie voor staat. Met de Waterpolo Residentie Waterpoloschool wil de club jongeren de vaardigheden in het waterpolospel op ieders eigen niveau te aanleren.
De Waterpolo Residentie Waterpoloschool is bedoeld voor jeugd in de leeftijd van:
6 t/m 9 jaar gemengd, Mini’s
10 t/m 13 jaar gemengd, E- en D -jeugd
14 t/m 15 jongens en meisjes, C-jeugd
16 t/m 17 jongens en meisjes, B-jeugd
18 t/m 19 jongens, A-jeugd

Doel:
Het waterpolo binnen Waterpolo Residentie op een hoger plan brengen. Dit wordt bereikt door een doelbewuste en systematische aanpak, waarbij geleidelijk de oefeningen wordt opgevoerd, met als uiteindelijk doel het prestatievermogen van de teams en de individuele sporters zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteedt aan techniek en tactiek, evenals aan fysieke en mentale ontwikkeling van de jeugdige sporter. Centraal bij de werkwijze staan het talent, de lichamelijke kenmerken en de individuele keuzes van de sporter. Naast trainingen worden er officiële wedstrijden en oefenwedstrijden gespeeld.

Uitgangspunt:
Waterpolo is een teamsport. De individuele sporter kan niet zonder medespelers en het team kan niet zonder specifieke kwaliteiten van individuele spelers. Daarom wil de Waterpolo Residentie Waterpoloschool een opleiding bieden waarbinnen sporters zich onder optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen tot waterpolospeler/ster op zijn of haar persoonlijke niveau.

Opleiding:
WATERPOLO RESIDENTIE hanteert bij het opleiden van jeugdige sporters de volgende uitgangspunten:
Waterpolo is een teamsport, dus moeten de sporters samen leren het waterpolospel te spelen. Waterpolo is bovendien een complex spel dat alleen kan worden aangeleerd als trainers-coaches het leerproces vanuit het geheel benaderen. Op onderdelen kunnen ze het spel helpen verbeteren, maar uiteindelijk draait het om het geheel. Waterpolo is een teamsport waarbij individuele kwaliteiten in dienst van het collectief staan. Desondanks is er binnen de opleiding veel aandacht voor de ontwikkeling van het individu. Ieder kind, iedere sporter is uniek.
Uitgangspunten voor onze sporters

Fouten maken mag, maar veel fouten is vervelend. Verbeteren en leren minder van fouten te maken
Waterpolo is een balsport, dus zoveel mogelijk balgevoel is belangrijk
Wedstrijden zijn een praktische waarde om te trainen en te verbeteren
Als je denkt dat je iets goed kunt, verbeter en verfijn het dan!
Zonder conditie geen techniek en tactiek
Waterpolo zwemtechnieken zijn een onderdeel van je vaardigheden
Train je benen totdat ze sterk zijn zodat je sprongkracht groter wordt
Speel wedstrijden altijd binnen de sportieve normen
Groei en ontwikkeling staan centraal
Trainer-coaches en spelers zijn een team
Ouders zijn de beste en sportiefste supporters

Informatie of aanmelden