Beleid

Waterpolobeleid bij Waterpolo Residentie

Gezelligheid en professionaliteit, met de ambitie om breedtesport aan te bieden aan iedereen die waterpolo wil spelen in en rond Den Haag, dat kenmerkt onze vereniging.

Zowel bij de dames, heren en jeugd streven wij naar de de top in de breedtesport, met behoud van onze verenigingsculturen. Die valt te omschrijven als een grote familie waar men naast de sport ook oog voor elkaar heeft.

Wij kiezen er voor om onze eigen jeugd op te leiden en in te passen in de seniorenteams. Daarnaast bieden wij spelers/sters van buitenaf een open vereniging en een team dat aansluit op breedtesport-niveau.

Voor onze opleidingen, vanaf de jongste jeugd, gaan wij uit van het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB, waarbij de vaardigheden per leeftijdsgroep volgordelijk worden opgebouwd.

Om een goed en sterk fundament onder de opleiding van Waterpolo te leggen is een waterpolotraining van goede kwaliteit een absolute noodzaak. Door middel van een goede opleiding en kwalitatief goed training- en wedstrijdprogramma moeten waterpoloërs en -sters de gelegenheid krijgen de stappen te zetten naar meer vaardigheden.

Talentontwikkeling is met diverse Haagse verenigingen mogelijk in het samenwerkingsverband Topsport Waterpolo Den Haag. De doelstelling van het MOW van de KNZB is het bieden van een gestructureerde en inzichtelijke meerjaren opleidingsweg aan alle waterpoloërs en hun begeleiding.

Het MOW is opgebouwd uit 5 verschillende fases. Per fase is inzichtelijke gemaakt aan welke vaardigheden een sporter moet voldoen. Daarnaast biedt het MOW een handvat aan verenigingen ten aanzien van de inhoud en omvang van trainingen.

Wij streven ernaar om een herkenbare en attractieve speelwijze in alle teams te hebben, die –waar mogelijk- aansluit bij elk niveau waar men speelt. Onze technische staf stelt deze speelwijze vast.

Wij willen betrokken blijven bij de opleiding van waterpolotalenten in de Haagse regio. Onze vereniging kan een meerwaarde bieden aan dit centrum met het leveren van talentvolle jeugd en goede trainers en begeleiders.
Waterpolospelers/sters die gezellig een balletje willen gooien en het trainen zien als een gezellig samenzijn, kunnen dit ook bij Waterpolo Residentie vinden.

Meer weten over Waterpolo bij onze vereniging in Den Haag?

Voor meer informatie over jeugdopleidingen, breedtesport activiteiten en onze deelneming in Topsport Waterpolo Den Haag kunt u zich wenden tot het secretariaat van Waterpolo Residentie.

Contact opnemen