Sociale clubbeleving

Onze vereniging doet veel aan het leuk en veilig houden van de sport. Dit moet bijdragen aan een prettige clubbeleving. Het is daarom van groot belang dat de club een veilige omgeving waarborgt. Dit doen we door een open en positieve sfeer te creëren. Het maken van duidelijke afspraken over omgangsvormen helpt hierbij. Deze zijn vastgelegd in de gedragscodes Waterpolo Residentie en Supporters

Gedragscode Waterpolo Residentie

Bij Waterpolo Residentie willen wij dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, coaches en supporters langs het zwembad positief en ondersteunend is. Om dit te bereiken heeft het bestuur een gedragscode opgesteld; onze spelregels in het omgaan met elkaar. Wij vinden de sfeer binnen de vereniging erg belangrijk en wij verwachten dat iedereen zijn bijdrage levert binnen het functioneren van onze zwemclub. Wij gaan er van uit dat iedereen binnen de vereniging zich aan de regels van de gedragscode conformeert.

Waarom een gedragscode?

De sportwereld in het algemeen is de laatste jaren harder en agressiever geworden. Ook in de
 maatschappij is er in dit opzicht het één en ander ten ongunste veranderd. Het spel verruwt en de agressie rondom de wedstrijden neemt toe. Heel wat mensen zijn mondiger en veeleisender geworden, in ieder geval zijn er voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. Wij menen dat verenigingen zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het uitbannen en voorkomen van de verruwing. Waterpolo Residentie wil een vriendelijke club zijn, waar het gedrag van sporters, coaches, trainers en supporters, positief, stimulerend en vormend is.

Hoe ziet onze gedragscode er uit?

 • Men moet kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving.
 • Respecteer iedereen die binnen de zwemsport actief of passief bezig is.
 • Waardeer scheidsrechters, coaches, trainers, bestuurders en andere vrijwilligers, die zich inzetten voor onze sport.
 • Behandel iedereen gelijkwaardig, sta open voor iedereen.
 • Discrimineer niemand.
 • Gebruik in en rondom het zwembad geen verbaal of fysiek geweld en onthoud je van elke vorm van intimidatie.
 • Ga sportief om met de regels die voor de wedstrijd gelden.
 • Zet jezelf in om tot een goede prestatie te komen en probeer ook in teamverband het beste te bereiken.
 • Accepteer dat de scheidsrechter een beslissing neemt waarmee je het niet altijd eens bent.
 • Weet tegen je verlies te kunnen en te accepteren als de tegenstander beter is of meer geluk heeft gehad.
 • Geef na afloop de tegenstander en de scheidsrechter een hand.
 • Gebruik op Social Media (Twitter, Facebook, etc.) geen agressieve of schunnige taal welke ook niet in verband mag worden gebracht met Waterpolo Residentie.
 • Spelers die zich misdragen worden eerst aangesproken door de trainer/coach. Bij ernstig of herhaaldelijk wangedrag wordt betreffende speler aangesproken door het bestuur.
 • Iedereen zet zich in om alles in en rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.
 • Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode.

Gedragscode supporters

De aanwezigheid van supporters langs het zwembad bij wedstrijden wordt door spelers, coaches en bestuur gewaardeerd. Supporters kunnen in woord en gedrag de sfeer rondom een wedstrijd op allerlei manieren beïnvloeden. Bij Waterpolo Residentie willen we graag dat het gedrag en de invloed van de supporters positief en ondersteunend is. Het mag niet zo zijn dat de scheidsrechter de schuld krijgt van wangedrag van spelers. Maak geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter.

Wij willen van onze supporters dus graag zien?

 • Respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Moedig onze spelers aan en maak de sporter niet af voor haar/zijn fouten.
 • Applaudisseer voor knap spel van zowel van onze spelers als van de tegenstander.
 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn of op Social Media.
 • Blijf positief, ook bij verlies. Winnen is leuk, maar verliezen hoort ook bij sport.

Het bestuur van Waterpolo Residentie is te allen tijde bereid deze gedragscode mondeling toe te lichten.