Vertrouwenspersoon

Mag ik me even voorstellen
Ik ben Karin van Beekum en heb de taak van vertrouwenspersoon op me genomen bij Waterpolo Residentie. Ik bekleed daar geen andere bestuurs- of vrijwilligersrfunctie. Bij Waterpolo Residentie vindt men het belangrijk dat alle leden zich veilig voelen. Om deze reden is mij gevraagd de rol van vertrouwenspersoon op mij te nemen. Zo kan ik fungeren als aanspreekpunt voor alle leden op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die door jou als ongewenst worden ervaren. Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren. Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen.Wanneer je met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd, kun je verschillende dingen doen. Je kunt het gedrag met de betrokkenen bespreken of erover praten met iemand die je vertrouwt en die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, je trainer, vrienden). Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je je tot mij als vertrouwenspersoon wenden.

Wat doet een vertrouwenspersoon
In eerste instantie bied ik een luisterend oor. Daarnaast kan ik je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Eventueel kan ik behulpzaam zijn bij de bemiddeling.Ik wil benadrukken dat ik als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heb en dus vertrouwelijkheid garandeer. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor meldingen op het gebied van integriteitschendingen of strafbare feiten. Ik zal in die situaties, in overleg en samenwerking  met het bestuur, gepaste maatregelen treffen. Ik hoop hierbij enige duidelijkheid gegeven te hebben over mijn rol als vertrouwenspersoon.

Heb je vragen? Dan kunnen jullie mij hierover altijd aanspreken.

Karin van Beekum, telefoon 079-3413573